Aita lapsed ellu

Eesti viljatusravi toetuseks annetati rekordilised 100 000 eurot

Colonna Heategevusfondi ja Ida-Tallinna Keskhaigla koostöös korraldatud heategevuskampaaniaga „Aita lapsed ellu“ kogutud rekordilise 100 000-eurose annetussumma eest soetati ITK Viljatusravikeskusele Eestis esmakordne uue põlvkonna embrüoskoop, mis tõstab viljatusprobleemiga võitlevate perede jaoks lapsesaamise tõenäosuse senise 35% asemel kuni 50%-ni.

  • Kampaaniaga koguti annetusi Ida-Tallinna Keskhaigla Viljatusravikeskusele embrüoskoobi ostmiseks

  • Kampaaniaga kogutud summast annetati 100 000 eurot

2019. aasta lõpus läbi viidud heategevuskampaania „Aita lapsed ellu“ eesmärk oli koguda raha Ida-Tallinna keskhaigla viljatusravikeskusele uue aegvõttega embrüoskoobi (Time-lapse incubator) soetamiseks. Eestis on sarnane embrüoskoop esmakordne, kuid vajadus selle järele oli suur, sest keskmiselt iga kümnes perekond Eestis puutub kokku viljatusprobleemiga.

Uue seadme vajalikkust selgitab ITK Viljatusravikeskuse juhataja doktor Tiina Loog: „Embrüo on varajases arenemisjärgus olev loode, mis tekib, kui munarakk viljastatakse seemnerakuga. Kehavälisel viljastamisel kasvatatakse ja jälgitakse embrüoid laboritingimustes kuni 6 päeva.

Uuel embrüoskoobil on sisse ehitatud spetsiaalne kaamera, mis registreerib kogu embrüote arenguprotsessi aegvõtte ehk time-lapse tehnoloogia abil ja neid ei pea jälgimiseks kord päevas inkubaatorist eemaldama nagu seni kasutusel olnud inkubaatorite puhul tuleb teha. Seega on embrüod stabiilses kasvukeskkonnas, mis sarnaneb loomulikule bioloogilisele keskkonnale naise emakas. Uus seade võimaldab valida siirdamiseks välja kõige kvaliteetsemad embrüod ning tõsta rasestumise õnnestumise määra kuni 50%-ni ehk siis iga teise katse õnnestumiseni. See tagab paremad tulemused ka vanematele ja korduvate ebaõnnestumistega patsientidele ning väheneb varases staadiumis peetunud raseduste arv.“

Tervise Arengu Instituudi andmetel teostati 2018. aastal Eestis 3011 viljatusravi tsüklit, mida on 5% enam kui aasta varem. 2018. aastal sündis kehavälise viljastamise tulemusel 444 last, mis moodustas 3,1% kõigist elussündidest – neist 209 last sündisid Ida-Tallinna Keskhaigla Viljatusravikeskuse abil.

Valdav osa annetustest koguti 2019. aasta lõpus Colonna heategevuslikul galaõhtul osalenud eraisikutelt ja ettevõtetelt. Suurimad panustajad olid Colonna Heategevusfondi asutaja Roberto de Silvestri, Colonna investeerimisfirma kaasasutaja Andrea Agostinone, mitmed ettevõtte investorid ning külalised.

Colonna Heategevusfondi nõukogu esimehe Roberto de Silvestri sõnul on Colonna alates 2013. aastast kogunud annetusi vastsündinute või enneaegselt sündinud laste toetamiseks, kuid sel aastal otsustati tähelepanu pöörata peredele, kellel lapse saamine on raskendatud. “Kahjuks peavad viljatusprobleemiga silmitsi seisma väga paljud pered, ent kõik väärivad võimalust, et neil sünniks terve ja väga oodatud laps. Südamlik tänu annetajatele nii Eestist kui mujalt riikidest, kes andsid märkimisväärse panuse Eesti viljatusravi toetamiseks,” sõnas Silvestri.

2018. aastal loodud Colonna Heategevusfondi asutaja on kinnisvarainvesteerimisfirma Colonna, kes alates 2013. aastast on heategevuskampaaniate käigus kogunud vastsündinute ja ennetähtaegsete laste aitamiseks Ida-Tallinna Keskhaigla ja Pelgulinna sünnitusmajadele ning erinevatele maakonnahaiglatele üle 310 000 euro. Eelnevatel aastatel on soetatud vastsündinute elustamislaud, kuvöös, vastsündinu ajumonitor, aju hapnikusisalduse mõõteseadmed, enneaegselt sündinud laste stabiliseerimislaud, kardiotokograafia aparaadid ning renoveeritud kaks peretuba.